Wkb: Dit zijn de gevolgen voor professionals

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (later Wkb) is aangenomen. De wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. In korte tijd gaat er veel veranderen voor burgers, gemeenten en aannemers.

Wat verandert er voor u als professional? De gevolgen voor professionals in dienst van gemeenten verandert door invoering van Wkb aanzienlijk. De wet heeft gevolgen voor de inhoud en de hoeveelheid van de werkzaamheden. Het leidt zelfs tot minder banen in ‘gemeenteland’. Tegelijkertijd zullen er veel banen bij komen in de private sector.

Hierbij een korte impressie van wat de gevolgen zijn voor u als de wet in werking treedt.

‘Bouwers’ en ‘slopers’; de werkinhoud verandert drastisch

Als Wkb volledig is doorgevoerd verdwijnen taken van de casemanager/plantoetser en die van toezichthouder bouw. Uit deze functies verdwijnen de technische toetsing en het technisch toezicht. Beide taken worden ondergebracht bij de kwaliteitsborger.

Voor gemeentelijke toezichthouders kan het twee kanten op. Grofweg is deze groep onder te verdelen in twee typen. De ambtenaren die zich voornamelijk bezig houden met bouw en ambtenaren die zich voornamelijk bezig houden met sloop en handhaving.

De ‘bouwers’ zullen onder de nieuwe regelgeving een belangrijke drijfveer in hun vak gaan missen. De ‘slopers’ (of de handhavers) onder diezelfde professionals zullen juist meer krijgen van de werkzaamheden die zij juist zo leuk vinden.

‘Bouwers’ die de technische toetsing en toezicht zullen gaan missen doen er daarom goed aan om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. De werkzaamheden die zij juist zo leuk vinden gaan naar de private sector. Bovendien heeft de private sector hen keihard nodig.

Bekijk de actuele vacatures of stuur een open sollicitatie.

De ‘bouwer’ als kwaliteitsborger

Wie denkt dat de ‘bouwer’ één op één zijn kunstje kan doen als kwaliteitsborger heeft het mis. Aanvullende opleidingen zullen nodig zijn om als kwaliteitsborger aan het werk te kunnen.

Maar de grootste verandering is de mindset. Als kwaliteitsborger ‘keur’ je een bouwwerk, dat is wezenlijk anders dan ‘controle’.

Als kwaliteitsborger heb je als doel om bij oplevering vast te kunnen stellen dat het bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit (en goed en deugdelijk is). Met name de manier waarop dit wordt gedaan wijkt af van de huidige werkwijze. In de nieuwe situatie bevraag je de aannemer over zijn manier van kwaliteitsborging. Je toetst hoe groot de kans is dat je bij oplevering kunt vaststellen dat het bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit. Deze toets kan reden zijn om de aannemer te vragen extra onderbouwingen of uitwerkingen  te geven bij zijn keuzes. Daarbij is: ”Zo doe ik het al 30 jaar.”, niet de juiste onderbouwing. De aannemer zal zijn verantwoordelijkheid meer moeten gaan dragen. Zolang hij deze verantwoordelijkheid niet zelf neemt heeft de kwaliteitsborger de taak om hen hierop te wijzen. Dat zal voor alle partijen wennen zijn.

Arbeidsvoorwaarden

Er wordt vaak gedacht dat de voorwaarden bij gemeenten veel beter zijn dan die in de private sector. Echter, dit beeld is ouderwets en achterhaald.

Tegenwoordig bieden verschillende marktpartijen veel betere voorwaarden dan de standaard voorwaarden die we in ‘gemeenteland’ kennen. Dat moet ook; de ontwikkelingen die komen zijn enorm van omvang. Er wordt veel van professionals verwacht en zij moeten hierbij zo goed mogelijk worden ondersteunt. Goede arbeidsvoorwaarden maken hier onderdeel van uit. Marktpartijen beseffen dat steeds beter en gaan mee in deze trend.

Zo zijn eindejaarsuitkeringen, een opleidingsbudget en vaste aanstellingen steeds meer gemeengoed geworden in de private sector.

Lees hier wat je als professional bij ZiN kunt verwachten.